Marián Komáček

bio

ZBIERKYVÝSTAVYSPOL. VÝSTAVYČLÁNKYKONGRESYSYMPÓZIÁCENY

zivotopisna

MARIÁN KOMÁČEK

Maliarske a grafické práce Mariána Komáčka, plné metafor a inotajov, tak zľahúčka nahodené a tak znepokojujúco sa zahniezďujúce priamo pod kožu, oslovujú divákov už desať rokov. Zdanlivo krehké, nekonfliktné, niekedy i banálne maliarske výjavy akoby vyhmatané z každodenného života, majú však v sebe naliehavú výzvu. Hladajú harmóniu nekľudu, bytostne oslovujú aktuálnosťou toho, cím sa nám prihovárajú. Z pokojnej maliarskej plochy sa vynárajú dynamické kontúry len tušených príbehov, anonymných ľudských bytostí, ovládaných mnohými citmi, neresťami, vášňami a ktoré len namáhavo si hľadajú cestu k vzájomnému pochopeniu. Odcudzenie a most k jeho preklenutiu, naša viera i beznádej, ťaživé existenčné výkriky i priliehavé ironické komentáre našej doby, ovládajú maliarsku kompozíciu. Napriek tomu, že Marián Komáček nás nevidí idylicky, vyznieva jeho vízia sveta a výzva optimisticky. Vždy sa nájde cesta a spôsob ako uniknúť zo začarovaných kruhov beznádeje a neúspechu. Znepokojujúcu významovu rovinu umocňuje i rukopis a kolorit – zjatrujúci, dynamický, expresívny a žiariaci.

Tak ako sú jeho obrazy neučesané, eruptívne, farebne excentrické, jeho grafiku sprevádza noblesa – disciplinovanosť, imaginatívnosť a metaforickosť, tvarová i farebná kultivovanosť a decentnosť, myšlienková hutnosť a koncentrovanosť, majstrovstvo v ovladaní technických fines. V grafických listoch a exlibrisoch sú zakliate Komáčkové sny a predstavy o živote, medziľudských vzťahoch, sugestívne je definované napätie medzi ženským i mužským pokolením, ktoré vládne svetu už stáročia, a v najnovších sa smelo objavuje i dlho utajovaná láska k autám.

Danica Lovíšková

ROKŽIVOTOPISNÝ ÚDAJ
1959Akademický maliar Marián Komáček sa narodil 11. decembra 1959 v Gbeloch, okres Skalica.
1975–1979študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, na grafickom oddelení u prof. Gabriela Štrbu
1979–1980pracoval v Slovenskom fonde výtvarných umení a v SNG v Bratislave
1980–1986absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u prof. Albína Brunovského
1986–1987pôsobil v Armádnom umeleckom súbore V. N. Praha
1987od roku 1987 je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska
1988absolvoval študijné cesty do Florencie, Benátok, Verony
1990absolvoval študijné cesty do Holandska, Belgicka, Nemecka
1993od roku 1993 je členom Združenia knižných výtvarníkov v Bratislave
1994od roku 1994 je členom Spolku grafikov Slovenska v Bratislave
1995zorganizoval prvé Medzinárodné grafické sympózium v Moravanoch na Váhom
1996je spoluzakladateľom a členom grafického združenia G–BOD
1997študijná cesta do Egypta, medzinárodný klub umelcov ART DIAGONAL vo Viedni
1998študijné cesty do USA a Kanady
1999od roku 1999 je podpredsedom grafického združenia G–BOD
1999od roku 1999 je predsedom Spolku grafikov Slovenska
venuje sa grafike, maľbe, ex libris, knižnej ilustrácii, známkovej tvorbe a grafickému dizajnu. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení doma a v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave, v mestskej časti Devínska Nová Ves.

Top! © 2013 Marián Komáček, webdesign www.pridemh.net
Social Links:
VIMEO